kontakta oss:

Christer Magnusson, Arbetschef SSM

Tel: +46 70 543 70 48

Mail: ssm.ab@telia.com

Adress:

SSM Svensk Sjömuddring AB

Hallonstigen 43

605 70 Svärtinge

 

rening av förorenat vatten

SSM Svensk Sjömuddring utför rening av förorenat vatten. Vi klarar att rena vatten från tungmetaller, PAH, PFOS, oljor m.m. Våra utrustningar är byggda för att klara optimal rening med hög kapacitet.

  • Rening av schaktvatten
  • Rening av processvatten från industrier eller liknande
  • Uthyrning av utrustning för vattenrening
  • Förstudier-fällningsförsök av förorenat vatten för att uppnå optimal behandling

SSM Svensk Sjömuddring har lång erfarenhet av sanering av förorenad mark, där rening av vattnet varit ett viktigt moment i processen.

SSM Svensk Sjömuddring AB startade i början av 1980-talet, med inriktning på sanering av sjöar och vattendrag. Med tiden tillkom även marksanering av förorenad jord, där rening av vattnet varit ett viktigt moment i processen.

Idag fokuserar vi främst på rening av förorenat vatten, där vi hjälper såväl byggföretag, industrier och kommuner.

Om oss

referensprojekt

Ett urval av referensprojekt som SSM genomfört avseende sanering av förorenad jord, rening av förorenat vatten, muddring och avvattning av slam. I de flesta av entreprenaderna har även ingått byggnads-, anläggnings-, rivnings- och återställningsarbeten.

 

 

Kontakter

+46 70 543 70 48

SSM Svensk Sjömuddring AB

Hallonstigen 43

Svärtinge

605 70

Sverige

Namn  
E-post  
Meddelande